การเฝ้าสังเกตดูเฉยๆ

     ในการสังเกตดูเฉยๆนั้น ท่านต้องมีความตั้งใจพากเพียรที่จะเฝ้าสังเกตด้วย มิฉะนั้นจิตของท่านก็จะล่องลอยไปเรื่อยๆ โดยคิดว่า " นี่แหละดูเฉยๆ" แล้วท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไรกัน
ดังนั้น  ความตั้งใจพากเพียรที่จะมีสติตื่นตัวอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการวิปัสสนา

     " การเฝ้าสังเกตดูเฉยๆ " หมายความว่า ท่านต้องไม่ไปพยายามปรุงแต่ง มองหาความรู้สึกที่ตัวเองชอบ หรือผลักไสความรู้สึกที่ตัวเองไม่ชอบ ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้น
เอง......ท่านไม่ใช่ผู้ที่จะบงการ หรือสั่งความรู้สึกได้ มันเป็นเรื่องของ  " กฎธรรมชาติ "

    " จงเฝ้าสังเกตดูอย่างสงบ โดยไม่ต้องพยายามทำอะไรเลย แล้วท่านจะเข้าใจ กฎของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น แล้วก็ดับไป เกิด ดับ ทุกสรรพสิ่งล้วน เกิดขึ้น แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา อนิจจัง อนิจจัง "
ท่านอาจารย์ สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N.GOENKA)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น