เมตตาอัปปมัญญา

 

เมตตาอัปปมัญญา หมายถึง  การเจริญเมตตามีความสงบแนบแน่นจนถึงอัปปนา-สมาธิ เป็นฌานจิต  แผ่ไปไม่มีขอบเขต  ไม่มีประมาณ  ไม่เลือก  ไม่เจาะจง  แต่ในชีวิตประจำวันการอบรมเจริญเมตตา  คือ การมีไมตรี  มีความเป็นเพื่อน มีความเป็นมิตร  มีความหวังดีกับบุคคลต่างๆ ซึ่งจะเริ่มต้นเพียงบุคคลบางคน  บางกลุ่ม   และเมื่อมีกำลังมากขึ้น    ขยายกว้างออกไป    ในเบื้องต้นการเจริญเมตตาเป็นเพียงความสงบของจิตขั้นขณิกสมาธิ   เมื่อสงบมากขึ้นจนไม่มีขอบเขตเป็นอุปจารและอัปปนา เพราะเมตตามีกำลังมากถึงขั้นฌาน จึงเรียกว่า เมตตาอัปปมัญญา

บทสวดเจริญอัปปมัญญา (ทำนองจีน) – Buddhism Audio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น