อ่านตัวให้ออก บอกตัวให้ได้ ใช้ตัวให้เป็น เห็นตัวให้ชัด

มีคำคมที่มีผุ้ชอบพูดกันเสมอว่า

อ่านตัวเองให้ออก
บอกตัวเองให้ได้
ใช้ตัวเองให้เป็น
เห็นตัวเองให้ชัด

ดังคำกล่าวพูดคล้องจองดีมีความหมาย แต่ถ้าลำพังจะพูดหรือฟังเอาแต่ไพเราะของสำนวน ก็คงไม่ได้ประโยชน์ หากไม่นำสิ่งนั้นมาปฏิบัติ จึงขอขยายความหมายของคำดังกล่าว
 1. อ่านตัวเองให้ออก หมายถึงร฿้จักตนเองว่าเป็นคนเช่นไร ตัวเรามีร่างกายกับจิตใจ คนส่วนใหญ่มัีกจะรู้จักตนเองเพียงร่างกาย แม้กระนั้นก็รู้ไม่หมดทุกซอกทุกมุม มองเห็นอวัยวะที่เป็นร่างกายของตนเท่าที่สายตาจะมองเห็น
  ดังนั้นการอ่านตัวเองให้ออกจึงอยู่ที่อ่านใจตัวเองให้ออก เพราะใจเป็นผู้รับรู้ จดจำ แสดงความรู้สึก และคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้กายพูด ให้กายทำ_
  ใจจึงเป็นผู้สร้างพฤติกรรม สร้างนิสัย สร้างสุข สร้างทุกข์ สร้างความดี และความชั่วให้แก่ตนเอง
 2. บอกตัวเองให้ได้ หมายถึง การควบคุมตัวเอง อบรมตัวเองแก้ไขตัวเองให้ได้ แะนั้นควรตามดูจิตของตนบ่อยๆ เท่าที่จะสามารถทำได้ หากจิตคิดในเรื่องอกุศลก็คอยห้ามปรามตักเตือนชี้ให้เห็นทุกข์ โทษ ภัยจากที่เคยทำมา แะส่งผเสียให้อดีต
  อย่าตามใจความคิดไม่ดี เพราะจะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดี การกระทำที่ไม่ดี หากทำบ่อยๆ จะสร้างนิสัยไม่ดี นิสัยที่ไม่ดี นอกจากจะแก้ยากแล้ว ยังทำร้ายตนเองทั้งในชาตินี้ และตามติดตัวไปชาติหน้า
 3. ใช้ตัวเองให้เป็น หมายถึง ใช้ศักยภาพของตนให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะทำ สิ่งใดที่ตนไม่รู้ หากจพเป็นจะต้องทำก็ต้องศีกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นเสียก่อน เพราะการกระทำในสิ่งที่ไม่รู้มีแต่ความเสียหาย อย่ากลัวเสียหน้าที่จะเรียนรู้ แม้จะต้องเรียนรู้จากคนที่อ่อนวัยกว่า
  หากสิ่งใดที่ตนมีความชำนาญ เมื่อมีโอกาสจะทำ ก็ควรทำให้ดี ทำให้เต็มที่ 
 4. เห็นตัวเองให้ชัด หมายถึงคล้ายกับอ่านตัวเองให้ออก แต่เห็นตัวเองให้ชัดจะลึกและชัดเจนกว่า การจะเห็นตัวเองให้ชัดเจน จะต้องประเมินผลพฤติกรรมของตนอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องความคิด คำพูด และการกระทำ
  ในการนี้ ควรจะใช้หลักพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระราหุลใน ราหุโอวาทสูตร

2 ความคิดเห็น:

 1. ผมทำไม่ได้ จิตใจเข้มแข็งไม่พอ

  ตอบลบ
 2. มันเกี่ยวอะไรกับจิตไม่เข้มแข็งพอ ?
  ก็แค่ตามจิตให้ทันตามทันแล้วกำหนดชื่ออาการนั้นแล้วตามด้วยหนอ คิดไม่ออกว่าจะกำหนดคำว่าอะไรคือนึกไม่ออกว่ามันคือการกระทำอะไรก็ให้กำหนอ รู้หนอ ไปที่ลิ้นปี่(อยู่กึ่งกลางระหว่าง คางกับสะดือ) อันนี้คร่าวๆลองไปศึกษาดู ที่หลวงพ่อจรัญสอน
  ปล.คำว่าหนอเนี่ยเป็นคำที่รั้งสติไว้ได้แล้วหลวงพ่อไม่ได้คิดขึ้นเองนะ คำนี้ได้มาจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ให้

  ตอบลบ