เคล็ดลับของการมีอายุยืน


เคล็ดลับของการมีอายุยืน ผู้ที่อยากมีอายุยืนอยู่ได้ตลอดอายุขัย ตามความหมายในทางธรรม ควรพิจารณา อิทธิบาท 4 ควรพิจารณาคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ให้ลึกซึ้ง แล้วประกอบความเพียรเจริญสมาธิวิปัสสนา ด้วยอิทธิบาท 4 เป็นตัวนำ ความปรารถนาของผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมสำเร็จ
คำว่า กัป ในที่นี้หมายถึง อายุกัป คือกำหนดอายุของมนุษย์ หมายถึง 100 ปี
สภาพชีวิตของคนในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน คนจำนวนมากไม่น้อย ก่อนเกษียณก็แข็งแรงดี สุขภาพดี ปราดเปรียว กระฉับกระเฉง แต่พอเกษียณแล้วไม่ช้าเลยก็เฉาแล้ว ไปๆ ไม่ช้าอายุก็หมด คือสิ้นชีวิต ลองพิจารณาดู
บางคนขี้โรค น่าจะย่ำแย่อายุสั้นแต่กลับอยู่ได้นาน เจ็บๆ หายๆ อะไรเป็นกลไกสำคัญ
อิทธิบาท 4 เริ่มด้วย
1. ฉันทะ มีสิ่งดีงามที่ใจใฝ่รักต้องการจะทำ ถ้าใครอยากมีอายุยืน ต้องมีจิตใจผูกอยู่กับการกระทำอะไรสักอย่างที่ดีงาม ใจคอยบอกตัวเองอยู่ว่า ฉันต้องการทำสิ่งนี้ให้ได้ หรือมีสิ่งดีที่ต้องการจะทำแล้วรักที่จะทำ ตั้งขึ้นมาก่อน อย่างนี้เรียกว่าฉันทะ แล้วทำสิ่งนั้น จนไม่มีช่องว่าง ไม่เปิดช่อง ให้แก่ความห่วงความกังวล หรือความกลุ้มใจอะไรเลย
    คนที่ยุ่งอยู่กับงาน และงานนั้นเขาพอใจรัก เขาเห็นว่าดีงาม มีคุณค่า และทำจนกระทั่งไม่ห่วงกังวลอะไรในใจ ไม่มีช่องให้แก่เรื่องยุ่ง วุ่นวาย รำคาญใจ มีฉันทะ นี้เป็นเคล็บลับที่ทำให้อายุยืน
2. วิริยะ  พอฉันทะเกิด ต่อไปถึงวิริยะ คือความมีกำลังใจเข้มแข็ง แกล้วกล้า ใจสู้ กล้าเผชิญความยากลำบากและอุปสรรค เห็นว่าสิ่งนั้นๆ ท้าทาย เพียรพยายามที่จะเอาชนะ ทำให้สำเร็จให้ได้ มีความกล้าหาญที่จะทำ
3. จิตตะ คือการอุทิศตัว อุทิศใจให้กับสิ่งนั้น ใจมุ่งจดจ่อกับสิ่งนั้น เมื่อใจจดจ่อมุ่งอยู่กับเรื่องที่จะทำ ใจก็ไม่เก็บเรื่องจุกๆ จิกๆ ที่ขัดหู ขัดตา กระทบใจ หรือผ่านเข้ามาเดี๋ยวก็ลืม เพราะใจอยู่กับเรื่องที่จิตจะทำนั้น ก็ไม่มีเรื่องรบกวนรำคาญใจ ทำให้สงบมั่น ถึงขั้นสมาธิก็ได้
4. วิมังสา คือคอยใช้ความคิดพิจารณากับเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลา หมั่นทบทวนตรวจสอบ และทดลองค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ให้รู้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไร มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และจะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร วุ่นอยู่กับเรื่องที่ทำนั่น และใจก็สนุกกับสิ่งที่ทำ มีความร่าเริงเบิกบาน แจ่มใส

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อิทธิบาท 4 นี้ เป็นตัวอายุ ผู้ปรารถนาอายุ ไม่พึงพอใจกับการอ้อนวอนปรารถนาได้มีอายุ ซึ่งไม่ทำให้สำเร็จได้แท้จริง แต่ต้องทำตามข้อปฏิบัติที่จะให้อายุนั้นสำเร็จ และข้อปฏิบัตินั้นก็คือ อิทธิบาท 4 คือเคล็ยลับ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้แล้ว ถ้าใครต้องการอายุยืน ก็ตั้งฉันทะขึ้นมาจนครบอิทธิบาททั้ง 4

แม้เราจะพยายามต้านทานความชราไว้เพียงใด แต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
- เคลื่อนไหวอย่างธรรมชาติ ไม่ได้ออกกำลังกายหักโหม  ด้วยการทำงาน เดินเล่น ทำสวน ทำงานบ้าน ปลูกผักผลไม้ไว้กินเอง
- ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีเป้าหมาย รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไร ดังนั้น สิ่งที่เขาทำอยู่จึงเป็นปัจจัยให้อายุยืน
- ลดความเครียด มีกิจกรรมทางจิตใจ ที่ช่วยลดความเครียด
- ยึดหลักความพอดี ในการกินพออิ่ม การอยู่แบบเรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบไม่รีบร้อน และมีความทะเยอทะยานน้อย
- กินพวกพืช ผัก ผลไม้ เป็นหลัก
- มีศรัทธา มีกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
- มีสายสัมพันธ์ในครอบครัวใกล้ชิด 
 หมั่นดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งกายและใจ จะช่วยให้เราเป็นผู้มีอายุยืนอย่างมีความสุข และสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างยาวนานที่สุด

   อิทธิบาทสี่เป็นองค์ธรรมแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ความสำเร็จทั้งปวงไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมจักสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาททั้งนั้น หากขาดอิทธิบาทแล้วก็ยากที่จะประสพความสำเร็จ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น