ความสุข ความทุกข์

คนแต่ละคนต่างมีมุมมองในชีวิตที่แตกต่างกัน
คนหนึ่งมองโลกในมุมบวก อีกคนหนึ่งมองในมุมลบ
เมื่อพบเจอในเรื่องเดียวกัน อารมณ์ความรู้สึกอาจจะตรงข้ามกัน
เพราะความสุข ความทุกข์ ไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นเพียงสิ่งที่ใจเราปรุงแต่งมันขึ้นมา
ผ่านมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ และเหตุปัจจัยอีกมากมาย

ความสุขของคนบางคน จึงแตกต่างไปจากของใครอีกคน
บางคนไปอยู่ในที่ที่อีกคนมีความสุข แต่ตนเองกลับรู้สึกอึดอัด ไม่ชอบใจ
บางคนมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งนั้น แต่อีกคนกลับเป็นการบังคับฝืนใจ
ความทุกข์ ความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เราต่างวิ่งไล่ล่าไขว่คว้าความสุข แล้วพากันวิ่งหนีความทุกข์
ที่แท้จริง จะสุข จะทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเลย
หากแต่อยู่ในใจของเรา ถ้าใจเราพอใจในสิ่งที่มี ที่เป็นอยู่ก็รู้สึกมีความสุข
ถ้าใจยอมรับในทุกสถานการณ์ของชีวิตได้เราก็ไม่รู้สึกทุกข์

เพราะความสุข ความทุกข์ ไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นเพียงสิ่งที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น