ให้อภัย

ให้อภัย
เวลาให้อภัยใครเราไม่ต้องนึกถึงเหตุผล เพราะถ้านึกถึงเหตุผลเราจะรู้สึกว่าไม่ควรให้อภัยเป็นอย่างยิ่ง การให้อภัยเป็นเสมือนการกวาดขยะในใจทิ้งไป ทำให้ใจสะอาด โล่ง ไม่เหม็น มีที่ว่างเพิ่มขึ้น และอยู่สบาย

รัศมี ธันยธร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น