ว่าด้วยเรื่องมาร


ความคิดปรุงแต่งต่างหากที่เป็นมารมาบดบังธรรมชาติแห่งความสุขที่มีอยู่ก่อนแล้ว คำว่ามารแปลว่าสภาวะที่มาบดบังธรรมชาติแห่งความปกติสุขที่มีอยู่ก่อนแล้ว
มาร 5 ประเภท
  1. อภิสังขารมาร คือความคิดปรุงแต่ง
  2. กิเลสมาร คือ โลภ โกรธ หลง
  3. เทวปุตตมาร คือความเผลอเพลิน
  4. ขันธมาร คือความป่วยทางกาย
  5. มัจจุมาร คือความตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น