ผู้มีปัญญาย่อมไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท

สิ่งที่ผ่านมาก้ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถแก้อะไรได้ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาที่มีอยู่ สร้างบุญกุศลบารมีตัวเองเอาไว้ให้มาก พวกเรามีโอกาสได้เกิดมาในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนายังคงความบริบูรณ์อยู่ จงพากันตั้งใจหมั่นสร้างเสริมบุญบารมี ทาน ศีล และภาวนา ให้ถึงพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาท่านทั้งหลายข้ามพ้นวัฎฏะอันเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานดังที่ได้ปรารถนาไว้โดยเร็วพลันด้วยเทอญ

พระปัญญาพิศาลเถร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น