ความขุ่นมัวในใจ

ข้าพเจ้าประจักษ์แจ้งว่า ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความขุ่นมัวในใจของข้าพเจ้าก็คือตัวของข้าพเจ้าเอง

-เอส เอ็น โกเอ็นก้า-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น