หนังสือธรรมะปลอม

การให้ธรรมะเป้นทาน ได้บุญมากที่สุดในด้านการให้ทาน แต่บางครั้งการคิดว่าได้ ธรรมทาน แต่อาจจะได้บาป

หนังสือธรรมะบางเล่ม เป็นหนังสือธรรมะที่เขียนในแบบที่ คิดเอาเองว่าดี หนังสือเหล่านี้จะสอนในสิ่งที่ผู้เขียนคิดว่าถูกต้อง โดยไม่ได้อ้างอิงพระไตรปิฏกเลย

หนังสือธรรมะ (ปลอมๆ) เหล่านี้ จะสอนคนในแนวทางผิดๆ เช่นการสะเดาะเคราะห์ เครื่องราง ของขลัง ไสยศาสตร์ แก้ปีชง พิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ

หนังสือธรรมะ (ปลอมๆ) เหล่านี้หากเราแจกจ่ายคนอื่น เราจะได้บาปติดมาด้วย เป็นบาปจากการส่งเสริมให้คนเข้าใจผิดๆ และแก้ไขปัญหาชีวิตแบบผิดๆ

หนังสือธรรมะบางเล่ม ดูแล้วจะคล้าย จะเป็นธรรมะที่ถูกต้อง แต่เนื้อหาบางจุดกลับไม่สอดคล้องกับพระไตรปิฏก ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าว อาจจะเกิดจากการตีความผิด หรือการพิมพ์ผิดของสำนักพิมพ์ เช่น การแก้กรรม การสอนว่าชีวิตขึ้นอยู่กับกรรมเก่าอย่างเดียว การสอนว่าทำทานให้น้อยทำบุญอื่นให้มาก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะพิมพ์หนังสือธรรมที่ถูกต้องตามพระไตรปิฏกแจกจ่าย ก็ยังไม่ถือว่าเราได้ธรรมทาน เพราะการให้ธรรมทานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราให้ธรรมะแล้ว ผู้รับ ทำบุญมากขึ้น ทำบาปน้อยลง

ฉะนั้น หากเรามีความตั้งใจที่อยากให้ธรรมทาน หรืออยากจะใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า อย่าแจกหนังสือเล่มที่เราไม่เคยอ่าน เพราะเราไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนอะไร และพยายามแจกหนังสือที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่า อยากทำบุญมากขึ้น ทำบาปน้อยลง เพราะหนังสือแบบนี้เท่านั้น เวลาที่เราให้ใคร เราถึงจะมีโอกาสได้บุญเป็นธรรมทาน

(คัดลอกบางส่วนจากหนังสือ ฒ เ่ล่ม 3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น