การวางอุเบกขา


การวางเฉยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการนิ่งเฉยเมย ความเกียจคร้าน ความนิ่งเฉยๆ ไม่ได้ทำอะไร ถ้ามีมากก็จะทำให้เฉื่อยชาได้จริง

อุเบกขาเป็นคุณธรรม ไม่มีเสียมีแต่ทางดี อุเบกขาเป็นธรรมะมักคู่กับพรหมวิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อุเบกขาจะใช้ก็ต่อเมื่อ เมตตาไม่ได้ กรุณาไม่ได้ มุทิตาไม่ได้ เราจึงใช้อุเบกขา

เนื่องจากโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์ ที่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน อุเบกขา คือวางใจเป็นกลางปล่อยวางเสียบ้าง ไม่ต้องไปยุ่งกับทุกเรื่อง ไม่ไปแทรกแทรงทุกเรื่อง บางอย่างก็เป็นกฏแห่งกรรม เราเองก็ฝืนไม่ได้ ได้แต่ตั้งใจปรารถนาดีเท่านั้น เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือพรหมวิหารสี่ เป็นธรรมของพระพรหม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น