โยคะ กับการภาวนา


นำความรู้ทั้งการฝึกโยคะแบบง่ายๆ สำหรับผู้สูงอายุ เปรียบเหมือนกับการภาวนา และออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน
ชมชื่น สิทธิเวช (ครูหนู)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น