ดูให้ดี มีแต่ได้


มองให้ดี มีแต่ได้ ไม่มีเสีย
เมื่อสูญลูก เสียเมีย ก็ยังได้
ได้ความรู้ ตัวจริง ไม่อิงใคร
ว่า "อะไรๆ เป็นไป ตามบาปบุญ "
เป็นความรู้ ช่วยให้ ใจสว่าง
รู้จักทาง พระนิพพาน เป็นการหนุน
ให้ถึงจุด ปลายทาง อย่างแรงรุน
อย่ามัววุ่น วายใจ ให้ทุกข์ทนฯ
ควรจะมี แต่ได้ ไม่มีเสีย
แต่กลับเสีย ก็เพราะคิด ผิดเหตุผล
คิดให้ดี มีแต่ได้ ไม่ร้อนรน
นั่นแหละคน ยอดชาว "พุทธ์ " สุดยอดธรรมฯ

 พุทธทาสภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น