ธรรมะที่เด็กควรรับรู้จัก


นำธรรมะให้บุตรหลานได้รับทราบ นั่นคือ ทาน ศีล ภาวนา เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์และมีครบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลย ถ้าหากเราไม่เคยให้ทานมาก่อน ให้มีความรู้จักให้ทานเป็นเสน่ห์ของชีวิต

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การให้เป็นการผูกพันสำหรับครอบครัวที่สุด ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ความรักแก่ลูก แม่ไม่ให้นมลูก พ่อไม่ป้อนข้าวลูก ลูกก็จะไม่มีความรัก ความผูกพัน เพราะฉะนั้นทานจึงเป็นฐานของชีวิตมากที่สุด ผู้ใดยึดหลักในทานแล้ว ผู้นั้นย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเบิกบานใจเป็นบรรทัดฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น