ปาฏิหาริย์แห่งบุญ


คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุข บุญถือว่าเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคน เพราะบุญมีความเกี่ยวข้องกับคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย มนุษย์ทุกคนเกิดมาด้วยอำนาจ มีบุญคอยหนุนนำ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขก็เพราะมีบุญคอยอุปถัมภ์ และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องละสังขารขันธ์ ก็ต้องมีบุญเป็นต้นทุนเป็นเสบียงในการดำเนินชีวิตในภพภายภาคหน้าต่อไป

ดังนั้นคำว่าบุญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นชื่อของความสุข ความสบาย คนทุกคนจำเป็นจะต้องสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้มากๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น