วลาหก เมฆหรือฟ้าฝน เทียบกับบุคคล 4 จำพวก

วลาหก คือเมฆหรือฟ้าฝน 4 อย่าง เทียบกับบุคคล 4 จำพวก

  1. วลาหกคำราม แต่ไม่ตก (ฟ้าร้อง ฝนไม่ตก) เปรียบเทียบได้กับบุคคลที่ได้แต่พูด แต่ไม่ทำ หรือเพียงแค่เรียนปริยัติธรรม แต่ไม่ได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์
  2. วลาหกตก ไม่คำราม (ฝนตก ฟ้าไม่ร้อง) เป็นข้อเปรียบเทียบของบุคคลที่ทำ แต่ไม่พูด หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนปริยัติธรรม แต่ได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์
  3. วลาหกไม่คำรามด้วย และไม่ตกด้วย (ฟ้าไม่ร้อง และฝนก็ไม่ตก) เป็นข้อเปรียบเทียบของบุคคลที่ทั้งไม่พูดทั้งไม่ทำ หรือเป็นผู้ที่ปริยัติธรรมก็ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์
  4. วลาหกคำรามด้วย และก็ตกด้วย (ฟ้าร้อง ฝนตก) เปรียบเทียบได้กับบุคคลที่ทั้งพูดด้วยทั้งทำด้วย หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมด้วย และตั้งใจปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น