อยากมีบุตร แต่ไม่สามารถมีได้เกิดจากผลกรรมใด


คนที่อยากมีลูกแต่ไม่สามารถมีได้สักที น่าจะเกิดจากผลกรรมประเภทใด และเราสามารถสร้างกุศลเพื่อเสริมหรือทดแทนกรรมนั้นได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น