อาณาปาณสติ สิ่งจำเป็นของชีวิตอาณาปาณสติ ในหลักของการปฏิบัติเกี่ยวกับลมหายใจคือชีวิตของคนเรา เป็นการเรียนรู้อารมณ์ทั้งหลายแห่งขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่

อาณาปาณสติ คือมีสติกำหนดรู้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทุกครั้งที่หายใจเข้าและออก ไม่ใช่กำหนดที่ลม แต่ระลึกรู้ กำหนดรู้ทุกครั้งที่อารมณ์ใดเกิด และเห็นความเปลี่ยนแปลงอารมณ์

หลายคนไม่เข้าใจในการกำหนดลม จริงๆ แล้วลมหายใจเป็นตัวแปรเปลี่ยนแห่งอารมณ์ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติเกี่ยวกับอาณาปาณสติ หรือลมหายใจเพราะว่าอารมณ์ใดที่เกิดขึ้น ลมหายใจย่อมแปรเปลี่ยนถ้าอารมณ์ใดปกติ นิ่งอยู่ไม่มีสุขเข้ามาเกี่ยวเนื่อง อารมณ์นั้นจะเข้าสู่จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น