วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าตอน เป็นวัดประจำอำเภอที่อยู่บนไหล่เขามีทิวทัศน์ที่งดงาม ภายในวัดประกอบไปด้วยศาสนวัตถุ และสิ่งก่อสร้างโดยเแพาะโบราณวัตถุที่มีอายุนับพันปี ก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงอายุอันยาวนานของวัดท่าตอนแห่งนี้

อาณาบริเวณของวัดมีพื้นที่ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ แบ่งได้ทั้งหมด 9 ชั้น สำหรับชั้นที่ 8 เป็นชั้นที่มีความสำคัญที่ทุกคนอยากมาเยือน เพราะเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจดีย์แก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น