หลักสูตรครูสมาธิ | สถาบันพลังจิตตานุภาพ


หลักสูตร ครูสมาธิ | สถาบันพลังจิตตานุภาพ จะสอดคล้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด เนื่องจากว่าต้องการบุคคลทั่วไปมาทำสมาธิไม่มุ่งเน้นเพื่อไปนิพพาน อย่างไรก็ไปได้อยู่แล้ว แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อน อันดับแรกนี้ต้องเรียนรู้ คือการทำสมาธิ เปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือทุกวันก็เป็นการสะสมความรู้ พอมีความรู้แล้วก็จะรู้ทางผิด ทางถูก พลังจิตก็เหมือนกันเมื่อสะสมทำสมาธิประจำ การเดินจงกรมต้องทำให้จิตนิ่ง จิตจึงมีพลัง เมื่อมีพลังจิตสะสมไว้มากก็จะเป็นเครื่องเตือน หรือว่ามีสติ พอมีสติก็จะรู้ว่าสิ่งถูกสิ่งผิด นั่นก็คือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

สถาบันพลังจิตานุภาพ ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิ หลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตรที่สอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อสามารถที่จะเป็นครูสอนสมาธิให้แก่ตนเอง และผู้อื่นได้ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธธรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิ ริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งพลังจิตนี้เองจะช่วยให้สติของเราบริบูรณ์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

samathi.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น