ผู้ชายบวชพระได้บุญ ผู้หญิงต้องทำอย่างไร

ในสมัยครั้งพระพุทธกาล ก็มีทั้งพระภิกษุ และภิกษุณี ความสำคัญที่สุดคือตอนบวชเข้ามาบุญจะเกิดไม่ใช่โกนหัวแล้วได้บุญ หรือห่มผ้าเหลืองแล้วได้บุญ ไม่ใช่โกนหัวแล้วห่มผ้าขาวแล้วได้บุญ ไม่ใช่อยู่ตรงนั้น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อไรที่เราคิดดี บุญจะเกิดทันที
เมื่อไรที่เราพูดดี บุญจะเกิดทันที
เมื่อไรที่เราทำดี บุญจะเกิดทันที

ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ถ้าทำความดีแล้วบุญก็จะเกิดเหมือนกัน
พระอาจารประสงค์ ปริปณโณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น