ศาสตร์ฮวงจุ้ยขัดแย้งกับพุทธศาสตร์หรือไม่


ที่ที่มีความสำคัญหลักการฮวงจุ้ยซึ่งเป็นการแนะนำด้วยหลักการ และมีความปรารถนาดีของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการด้านนี้ ซึ่งต้องการจะชี้ให้เห็นว่า ที่ตรงนี้มีความปลอดโปร่งไหม ที่ตรงนี้มีกระแสช่ติอันหนึ่งอันใดที่ขัดกับธาตุของตัวเองหรือไม่

หากแนะนำด้วยความปรารถนาดีก็นับเป็นธรรมทาน ซึ่งธรรมทานก็นับเป็นสิ่งที่สูงสุด โดยเหตุนี้ถ้าพิจารณาให้ดี พิจารณาในแง่ที่ว่าวิชาการนี้เป็นวิชาการเพื่อสร้างความสุขให้กับชาวโลก ก็จึงไม่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อบันดาลความสุขให้แก่ชาวโลกเช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น