ต้นสาละ หรือต้นซาล

ต้นสาละ หรือต้นซาลต้นสาละ หรือที่อินเดียเรียกว่าซาล คือไม้ในพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์สำคัญสองครั้ง นั่นคือในคราวพระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ และเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน

แต่ปัจจุบันเข้าใจสับสนว่าเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันกับต้นสาละลังกา หากแท้จริงแล้วต้นสาระในพุทธประวัติจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นรัง มีดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นเปลือกแข็ง มีปีกรูปใบพาย 5 ปีกห้อยลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น