คุณธรรม 8 ประการของพระโพธิสัตว์

จิตโพธิสัตว์ คือสงบเย็น เป็นประโยชน์ มีเมตตา ปัญญา กรุณา

คุณธรรม 8 ประการของพระโพธิสัตว์
  1. ไม่มีความถือตัวอวดดี
  2. ไม่มีความโง่เขลา
  3. ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง
  4. ไม่มีความอิจฉาริษยา
  5. ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด
  6. ไม่มีความโลภ
  7. ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น
  8. ไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงทั้งปวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น