หาความสุขสงบในชีวิต

หากเรารู้จักห่วงสิ่งที่มีให้น้อยลง
ยึดติดให้น้อยลง
มองสิ่งที่มีเป็นเพียงสมมุติ
ถ้าสิ่งนั้นยังคงอยู่ ก็รับรู้ว่ายังมีอยู่
ถ้าสิ่งนั้นหมดสิ้นไป ลอน้อยลง ก็รับรู้ไปตามสภาพ
ทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ มีเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา
อย่าให้สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากเกินไป
จนทำให้หลงทางมองหาความสุขสงบในชีวิตไม่เจอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น