เที่ยวสวนโมกข์ กรุงเทพฯ

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สถานที่อันรื่นรมย์ ช่วยให้คนมีกำลังนำไปสู่ความหลุดพ้น  หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ ในกิจกรรม ร่วมคืนพื้นที่บุญให้สังคมไทยที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีอุปการคุณ ธรรมภาคี กัลยาณมิตรและสาธารณชนได้มีส่วนร่วมทำบุญตักบาตร เสวนา ปฏิบัติธรรม มหรสพทางวิญญาณ แล้วลองชิมนิพพานที่กลางกรุง

สวนโมกข์ กรุงเทพฯ Suanmokkh Bangkok เป็นอาคาร 3 ชั้นมีลานกว้างที่ด้านหน้าอาคารซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่หรือที่เรียกว่าลานหิน โค้งลอกแบบมาจากสวนโมกข์ ที่ไชยาเป็นที่สัมผัสธรรมชาติ นั่งกลางดิน

ชั้นที่ 1 จะเป็นห้อง"คลังสมอง" รวบรวมหนังสือว่าด้วยศาสนธรรมของพุทธทาสและของท่านอื่นๆ จะเน้นหนังสือทางด้านศาสนธรรมและจิตใจทั้งหมด
ชั้นที่ 2 เป็นห้อง "ฝึกสมาธิ" จัดไว้ฝึกปฏิบัติสมาธิซึ่งมีหลักสูตรหลากหลายสำหรับเป็นที่สอนสมาธิด้วย
ชั้นที่ 3 เป็๋นที่เก็บรวมรวมผลงานท่านพุทธทาส จะมีเทปเสียงบรรยายธรรมของท่านพุทธทาสซึ่งสามารถดาวน์โหลดกลับไปฟังที่บ้าน ได้ นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการหรือเรียกว่า "ห้องชิมนิพพาน" จะชวนให้คนได้สัมผัสถึงความรู้สึกลึกๆ ที่เรียกว่า นิพพาน ผ่านสื่อผสมต่างๆให้คนที่เข้ามาชมภายในแล้วรู้สึกว่าเข้ามาเดินแล้วสบายใจ มาฝึกการออกกำลังกาย กำลังใจให้เข้มแข็ง แจ่มใส แตกฉานเรื่องปัญญา ในการใช้บริการ "สถานธรรม" แบบครบวงจร

หอจดหมายเหตุฯ ตั้งอยู่ที่ สวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร กรุงเทพฯ โดยเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ห้องหนังสือและสื่อธรรม ชั้น 2 สวนปฏิจจสมุปบาท ห้องปฏิบัติธรรมและประชุมสัมมนา ห้องนิทรรศการ นิพพานชิมลอง และชั้น 3 ห้องประชุม ห้องจดหมายเหตุ สำนักงาน ห้องค้นคว้า

วันอาทิตย์มีพิธีทำบุญตักบาตร อย่างครั้งพุทธกาล จะกระทำโดยให้พระนั่งเป็นระเบียบ แล้วมอบบาตรให้เจ้าภาพตัก จัดอาหารใส่ แล้วจึงเอามาถวายพระที่นั่งอยู่ เมื่อฉันเสร็จจึงอนุโมทนา แต่เมื่อการจัดอาหารใส่บาตรเสร็จแล้วค่อยนำมาถวายพระ ต้องใช้คนขนของจำนวนมาก จึงได้เปลี่ยนมาเป็นให้วางบาตรหน้าพระแต่ละรูป โดยพระทุกองค์จะฉันด้วยมือเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งพิธีนี้เป็นการสาธิตให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลนั้นการเลี้ยงพระจำนวนมาก สามารถทำได้อย่างไร

นอกจากห้องหนังสือและสื่อธรรม แล้ว บริเวณชั้นล่างของอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่โล่งเรียกว่าลานริมสระนาฬิเกไว้ให้นั่งสงบมองสระน้ำและความ เขียวของต้นไม้ให้สบายตา ใกล้ๆ ลานโล่งเป็นส่วนที่เรียกว่าลานหินโค้ง เต็มไปด้วยภาพพุทธประวัติที่จำลองมาจากภาพพุทธประวัติชุดแรกจากอินเดียซึ่ง ถือว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าแห่งใดในโลก เริ่มตั้งแต่ภาพประสูติถึงปรินิพพาน และจบด้วยภาพโทณพราหมณ์แจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุรายเรียงอยู่บนผนัง กึ่งกลางลานหินโค้งประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร

สวนโมกข์กรุงเทพ(ณ สวนรถไฟ) แผนที่ เที่ยวสวนโมกข์ กรุงเทพฯ
สวนสาธารณะแบ่งพื้นที่ริมสระน้ำของ สวนรถไฟ หรือ "สวนสาธารณะวชิรเบญจทิศ" อยู่ด้านหลังสวนจตุจักร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น