การดูดวงผิดต่อการเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่?

การดูดวง


เรื่องของดวงเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมาก แม้แต่ก่อนสมัยพุทธกาลคนก็สนใจเรื่องดวงดาว คนมักจะคิดว่า ต้องบูชาดิน บูชาน้ำ บูชาลม บูชาไฟ เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นสิริมงคล เรียกว่าบูชายันต์ บางทีคนถูกทักเรื่องนั้น เรื่องนี้ คนก็จะบอกว่าต้องไปแก้บน

ในทางพุทธศาสนานั้น ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุบายเท่านั้นเอง ถ้าสมมุติว่าเราไม่เชื่อดวง เราจะเป็นอย่างนั้นไหม คนที่ดูดวงด้วยอำนาจของสิ่งดลบันดาลใจจากภายนอกบอกว่าไม่ทำอย่างนั้น จะทำอย่างนี้ มีบัตรสนเท่ห์มากมาย ถ้าไม่ส่งต่อจะเกิดผลเสียหายต่อชีวิต

เรื่องดวงเป็นเรื่องของจิตใจของเราเองที่จะต้องเบรค ติดสติเอาไว้ให้คิดด้วยสติ ด้วยปัญญาของเราเองอย่างรอบครอบ เราก็จะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของคนดูดวง ถ้าสมมุติว่าคนดูดวงเขาปรารถนาไม่ดีต่อเรา เขาดูดวงไปอย่างนั้น อย่างนี้ จิตใจเราก็อ่อนไหวตามไปด้วย ก็จะทำให้เราเสียอกเสียใจ เอาชีวิตไปฝากไว้กับคนดูดวง กับดวงดาว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงว่าการกระทำของเรานี่แหละเป็นตัวกำหนดชะตากรรม ชะตาชีวิตของเรา ดวงดาวจะทำอะไรได้ ทำดีก็ได้ดี ทำชั่วก็ได้ชั่ว ฉะนั้นเรื่องของดวงอยู่ที่จิตของเราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น