ทางสายเอก


ทางสายเอก ในทางพระพุทธศาสนา คือการที่เราได้ปฏิบัติวิปีสสนากรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน 4 ให้สติอยู่ที่กาย เวทนา จิต ธรรม เมื่อกายเราทำอะไรก็ขอให้เรารู้ตัวอยู่ เมื่อมีอารมณ์ความคิดอะไรเกิดขึ้นก็พยายามให้รู้อยู่เสมอ

มนุษย์เราส่วนใหญ่จะทุกข์เนื่องจากความคิด ความคิดนำพาจิตให้เกิดความเศร้าโศกได้ เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจได้ เมื่อความคิดเป็นอกุศล เมื่อเราเข้าไปรู้ทันเตือนใจเรา ไม่ไปปรุงแต่งตามทางสายเอกก็คือทำใจให้เรารู้ตัวอยู่ มีสติอยู่ในสิ่งที่มากระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และจิตที่คิดนึกขึ้นมา เมื่อมีสิ่งใดมากระทบพยายามเพียร ใหม่ๆ อาจจะรู้สึกยากแต่พยายามทำให้มีสติอยู่เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น