พระประจำวันเกิด


เรื่องของการไหว้พระประจำวันเกิด เดิมทีพระแปว่าผู้ประเสริฐ การไหว้พระถือว่าเป็นศิริมงคล การไหว้พระปางไหนก็เป็นมงคลทั้งนั้น เพราะว่าเป็นพุทธะ เป็นอบาย กวิธีความฉลาดของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่ท่นวางไว้ ให้คนรุ่นใหม่ ประพฤติ ปฏิบัติตาม ก็เนื่องเพราะบูรณาจารย์เพื่อจะเอาเป็นของที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็มาจำแนกแยกว่า องค์นี้ว่าอยู่ในสัปดาห์นี้ อาทิพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เรียกว่าปางมารวิชัย ตรงวันไหนก็เลยเอาพระพุทธปางมารวิชัยไปบูชา

การกราบพระ ไหว้พระมันเป็นมงคล เราจะต้องเข้าใจว่าการไหว้พระปางนั้น ปางนี้ว่าจะเกิดบุญ เกิดกุศล เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงแล้วขึ้นชื่อว่าการสร้างความดี การบูชาพระ การไหว้พระเป็นมงคลทั้งสิ้น ขอให้เราเข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น