วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วัดวัดศรีบุญเรือง 
วัดวัดศรีบุญเรืองเดิมชื่อวัดจอมหมากแจง เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอแม่สะเรียง สร้างเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2450 ตามแบบศิลปพม่าผสมไทยใหญ่

 วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดจองสูง มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ มีลวดลายฉลุไม้ประดับหลังคาแบบศิลปะไทยใหญ่ และยังมีภาพพุทธประวัติที่สวยงามตามแบบศิลปะพม่า
วัดศรีบุญเรือง เดิมชื่อวัดจองหมากแกง เพราะมีต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกุฏิสงฆ์ โดยการสร้างของ ครูบาศรีวิชัย ประมาณปี พ.ศ. 2450 เป็นวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างน้อย แต่โดดเด่นด้วยความสวยงามของศิลปะแบบไทยใหญ่ คือหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น ประดับสังกะสีและลายแกะสลักไม้ ลวดลายละเอียด เป็นหลังคาจองขนาดใหญ่ 3 หลังติดกัน ภายในจอง(วัด) มีภาพเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างชาวพม่า วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับวัดจองสูง และมีทางเดินเชื่อมกัน
  นักท่องเที่ยวสามารถ จอดรถที่วัดจองสูงแล้วเดินเลาะไปยังวัดศรีบุญเรือง หรือเดินข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปชมวัด มันตะเล ได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น