เทคนิคความเป็นมนุษย์


การเกิดมาเป็นมนุษย์ ควรจะทำอย่างไร การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น เราเกิดมาแล้วควรบำเพ็ญอย่างไร ขอให้ทำความเข้าใจ ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น คนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีบุญที่เคยสั่งสมไว้ในชาติปางก่อนหนุนมา อย่างน้อยต้องมีศีลธรรม คุณความดี ถ้าไม่มีคุณความดี มีศีลธรรมผู้นั้นจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น