ทำบุญวิธีใดจะได้อานิสงส์ใกล้เคียงใส่บาตร


ถ้าไม่สามารถใส่บาตรในตอนเช้าได้ จะทำบุญเช่นไรจึงจะมีผลใกล้เคียงกับการใส่บาตรตอนเช้า จริงๆ แล้วการใส่บาตรตอนเช้านั้นถือว่าเป็นการกาลหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะว่าในเวลาทำบุญนั้นไม่ใช่มีเฉพาะตอนเช้า ตอนสายก็ทำได้ ตอนเพลก็ทำได้ ตอนเย็นก็ยังได้

จริงๆ แล้วการทำบุญในหลักพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันหลายประเภท หลายวิธีด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น