ความสุขที่แท้จริง


สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่
สุดคือความสุข แต่เราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้

พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น