วิธีระงับความโกรธ


การที่จะระงับความโกรธนั้นเป็นเรื่องที่ว่ายากก็ไม่ยาก จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนัก ดังที่รู้กันว่าใครก็ตามที่มีลมหายใจตื้น หายใจสั้นมักจะถูกกระทบได้ง่าย

เมื่อเราเข้าใจว่าลมหายใจมีส่วนที่ทำให้เราต้องโกรธและทำให้เราต้องเสียสุขภาพเป็นเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทำไมเราไม่ฝึกตนเองให้มีลมหายใจที่ยาว ซึ่งสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ อาณาปาณสติ คือเมื่อเราฝึกลมหายใจยาวแล้ว เราจะมีความอดทน อดกลั้น ยับยั้ง ชั่งใจ มีอะไรเกิดขึ้นหายใจยาวๆ ขณะที่เราหายใจยาวๆ นั้นตัวปัญญามันก็จะเกิด และจะรู้ว่าโทษของที่เราโกรธนั้นมันได้อะไร มันได้แต่ความเศร้าหมอง ได้ความไม่สบายใจ เป็นเหตุแก่โรคภัยไข้เจ็บ เราสามารถฝึกให้ตนมีภูมิคุ้มกัน มีพลังด้วยการฝึกลมหายใจยาวๆ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น