พุทธการกธรรม 10 ประการ

  1. บำเพ็ยทาน สละบริจาคสิ่งทั้งปวงได้แม้แต่ชีวิต เหมือนอย่างเทภาชนะน้ำคว่ำจนหมดน้ำ
  2. บำเพ็ญศีล รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต เหมือนอย่างเนื้อทรายรักษาขนยิ่งกว่าชีวิต
  3. บำเพ็ญเนกขัมมะ ออกจากกาม อากจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านเรือน เหมือนอย่างมุ่งออกจากเครื่องพันธนาการ
  4. บำเพ็ญปัญญา เข้าหาศึกษาไต่ถามบัณฑิตโดยไม่เลือกเว้นว่าจะเป็นบุคคลชาติเชื้อวรรณะใดเหมือนอย่างพระภิกษุที่เที่ยวออกบิณฑบาตรับไปตามลำดับ
  5. บำเพ็ญวิริยะ มีความเพียรมั่นคงไม่ย่นย่อทุกอิริยาบถเหมือนอย่างสีหราช
  6. บำเพ็ญขันติ อดทนทั้งในการได้รับการยกย่อง การดูหมิ่นดูแคลน เหมือนอย่างแผ่นดินที่ใครๆ จะทิ้งของอะไรๆ ลงไปก็รับได้ทั้งนั้น
  7. บำเพ็ญสัจจะ รักษาความจริง ไม่พูดเท็จทั้งรู้ แม้ฟ้าจะผ่าเพราะเหตุไม่พูด หรือแม้เมื่อพูดเท็จแล้วจะได้รับทรัพย์ เหมือนอย่างดวงดาว ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ที่ดำเนินไปตามวิถีของตนอย่างเที่ยงตรง
  8. บำเพ็ญอธิฐาน ตั้งใจมุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว คือเด็ดเดี่ยวแน่นอนในสิ่งที่ได้อธิบานไว้เหมือนอย่างภูเขาหินไม่หวั่นไหวเมื่อยามลมกระทบ
  9. บำเพ็ญเมตตา แผ่มิตรภาพไมตรีจิต มีจิตสม่ำเสมอทั้งในผุ้ให้คุณหรือให้โทษ เหมือนอย่างน้ำแผ่ความเย็นไปให้อย่างเดียวกันทั้งคนดีคนชั่ว
  10. บำเพ็ญอุเบกขา วางจิตมัธยัสถ์เป็นกลาง ทั้งในความสุข ทั้งในความทุกข์ เหมือนอย่างผืนแผ่นดินที่ใครจะทำอะไรก็มีความเป็นกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น