เพื่อความสวัสดีของชีวิต


ชีวิตคนเราจะมีความสุขอยู่ได้นั้นก็ต่อเมื่อรู้จักปฏิบัติตามธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เรามีสติ และปัญญาทุกเมื่อ

ตั้งตน ตั้งฐานะชีวิตให้มั่นคง ดำรงชีวิตให้สะอาด อภิวาทผู้มีอุปการะคุณทั่วทิศ นำชีวิตเข้าสู่จุดหมายปลายทาง การตั้งตนหรือตั้งชีวิตมั่นคงก็มีฐานได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา

พระครูวรกิติโสภณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น