การอยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคต


การที่เราจะอยู่กับปัจจุบันเพื่อหวังสร้างอนาคต การอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริง ถ้าเราอยู่กับอนาคตเป็นสิ่งที่เพ้อฝัน คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ถ้าเราไปคำนึงถึงอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นสิ่งที่ แก้ไขไม่ได้

ปัจจุบันเป็นเครื่องจำแนกชี้บอกถึงอนาคต ถ้าคนมีปัจจุบันที่เข้มแข็งในอนาคต แต่ถ้าอดีตไม่ขยัน ปัจจุบันไม่ขนขวายอนาคตก็ไม่ต้องทำนายเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น