วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัด เชียงใหม่


ไหว้พระ ณ. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัด เชียงใหม่ เป้นวัดที่น่าสนใจแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งภายในวัดมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรมที่น่าศึกษามากมาย

พระธาตุเจดีย์หลวงนั้นถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น