อยากมีชีวิตและจิตใจสงบ ต้องทำอย่างไร


ในภาวะที่หลายๆ คนที่มีความเครียด หากอยากมีชีวิตและจิตใจที่สงบ ต้องทำอย่างไร?

ความสงบนั้นมี การสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ความสงบจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยจิตเป็นสำคัญ ถ้าจิตสงบแล้วก็ทำให้กาย วาจา สงบ ในการที่จิตจะสงบได้นั้น เราต้องยึดเอาอารมณ์ของรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นสมถกรรมฐาน หรือวิปัสนากรรมฐานก็ตาม ก็เป็นวิธีที่ทำให้จิตสงบได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น