เหตุผลบางประการ...ที่ทำให้บุญส่งผลช้า

คงเคยได้ยินว่า ทำบุญแล้วบุญไม่เห็นส่งผลสักที หากเรากำลังประสบปัญหานี้ หรือเจอใครที่พบปัญหานี้ ก็ให้ลองสำรวจกันว่า เป็นเพราะเหตุผลบางประการเหล่านี้หรือไม่
 1. ทำบุญด้วยความไม่ศรัทธา
 2. ทำบุญด้วยความเกรงใจ
 3. ทำแล้วไม่ปลื้ม
 4. ทำแล้วไม่ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญอย่างต่อเนื่อง
 5. ทำไม่เต็มกำลัง
 6. ทำบุญช้า เวลาได้อะไรก็เลยช้า
 7. เวลาจะทำบุญคิดแล้วคิดอีก มีเงื่อนไขในการทำบุญ เวลาได้อะไรก็เลยได้ยาก มีเงื่อนไขมาก
 8. ก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ ใจไม่ใส มีเรื่องหงุดหงิด กังวล โมโห จนทำให้ใจหมอง
 9. วัตถุหรือเงินที่นำมาทำบุญ เป็นวัตถุที่ไม่บริสุทธิ์ ได้มาจากความไม่สุจริต ได้จากอาชีพไม่บริสุทธิ์
 10. ผู้ให้และผู้รับเป็นบุคคลไม่บริสุทธิ์ เช่น รักษาศีล 5 ศีล 8 หรือศีล 227 ข้อไม่ครบ หรือมีศีลด่างพร้อย
 11. เจตนาในการทำบุญไม่บริสุทธิ์ เช่น ทำบุญเอาหน้า ทำเพราะแข่งดีแข่งเด่น ไม่ได้ทำเพราะอยากบรรลุมรรคผลนิพพาน
 12. ทำบุญแล้วนึกเสียดายในภายหลัง
 13. ทำบุญไม่ถูกแหล่งเนื้อนาบุญ
 14. ทำบุญไม่ต่อเนื่อง ทำให้บาปที่เคยทำไว้ได้ช่องส่งผลก่อนบุญจะส่งผล
 15. ขาดการนั่งสมาธิที่สม่ำเสมอ เพราะการนั่งสมาธิจะทำให้ใจใส และเมื่อใจใสจะมีอำนาจไปดึงดูดบุญที่เคยทำไว้ให้มารวมส่งผลได้เร็วแรง
วารสาร อยู่ในบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น