ทุกข์

  • ทุกข์มีเพราะยึด
  • ทุกข์ยืดเพราะอยาก
  • ทุกข์มากเพราะพลอย
  • ทุกข์น้อยเพราะหยุด
  • ทุกข์หลุดเพราะปล่อย
พระอาจารย์ชาญชัย อธิปณฺโญ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น