สิ่งของที่พระสงฆ์ห้ามจับต้อง

สิ่งของที่พระสงฆ์ห้ามจับต้อง เรียกว่า "วัตถุอนามาส" มีดังนี้
  1. ผู้หญิง รวมทั้งเครื่องแต่งกายหญิง รูปภาพหญิง รูปปั้นหญิงทุกชนิด
  2. รัตนะ 10 ประการ คืออัญมณีหรือแร่ธาตุที่มีค่า เช่น เงิน ทอง แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วประพาฬ ทับทิม บุษราคัม สังข์(ที่เลี่ยมทอง) ศิลา เช่น หยกและโมรา
  3. อาวุธที่สามารถทำลายชีวิตได้
  4. เครื่องดักสัตว์บก สัตว์น้ำทุกชนิด
  5. เครื่องดนตรีทุกชนิด
  6. ข้าวเปลือก
  7. ผลไม้ที่อยู่บนต้น
source: หนังสือการถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ญาติโยมควรปฏิบัติ ของพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น