ของหนัก

ขันธ์ทั้งห้าเรามองเป็นของหนัก         เรายังจักแบกไปถึงไหนเล่า
หนักเพราะความคิดเห็นเป็นของเรา    จึงยึดเอาไว้มั่นแบกเกินไป
ยิ่งนับวันยิ่งหาเอามาแบก                เหมือนเอาแอกเอาพะเนินเทินบนไหล่
เหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักสักเมื่อไร   จะตัดใจปล่อยวางให้ว่างลง

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปณฺโญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น