อวดอุตริมนุสธรรม


หลายท่านคงเคยได้ยินว่าพระสงฆ์รูปนั้น รูปนี้อวดอุตริมนุสธรรม  แปลว่าอะไรนั้นท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนี มีคำตอบ

อวดอุตริมนุสธรรม แปลว่าธรรมอันวิเศษ ธรรมอันดีซึ่งมีอยู่ในผู้ประพฤต ปฏิบัติในขั้นพระอริยบุคคลได้จริง ไม่ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลในชั้น พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี เป็นต้น

ยกตัวอย่างไม่ว่าบุคคลใดก็ตามไม่เคยปฏิบัติสมาธิ ภาวนา ไม่เคยฝึกหัดจิตใจให้ห่างไกลจากกิเลส แต่ก็ไปออกตัวว่าข้าพเจ้าได้ฌานชั้นนั้น ชั้นนี้เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น