ผู้ใดรับประทาน ผู้นั้นก็เป็นผู้อิ่ม

หากเราต้องการ กรรมดี เป็นของเรา เราก็ต้องประกอบกรรมดีเอง เหมือนกับการรับประทานอาหาร ผู้ใดรับประทาน ผู้นั้นก็เป็นผู้อิ่ม

เราจะเอาเงินไปให้ผู้อื่นซื้ออาหารรับประทาน แล้วโอนความอิ่มให้แก่เรานั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ หากเราต้องการความอิ่มเราก็ต้องรับประทานอาหารเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น