พิจารณาความเปลี่ยนแปลง

ความจริงของชีวิตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงมี 2 ลักษณะ

  • การเปลี่ยนแปลงภายในมวลสารของสิ่งนั้นๆ ซึ่งยังไม่เปิดเผยออกมา ทำให้ตาของเรามองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมัน เช่น รถยนต์ที่คิดว่ารักษาให้ดีจะมีอายุการใช้งานถึง 10 ปี ความเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมไปตามสภาพ เช่น สีซีด เครื่องยนต์มีปัญหาตามกาลเวลา
  • การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ปรากฏออกมา ทำให้เรารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่นการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน ทำให้รถมีสภาพพังยับเยิน
ทำหน้าที่ ดูแลรักษาสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา บุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนทรัพย์สิ่งของที่เรามีอยู่

ทำใจคือเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดี หรือร้ายก็ตาม ไม่ีมีใครบอกได้ว่าวันหน้าอะไรจะเกิดขึ้น

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปณฺโญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น