ทำไมจึงต้องอนุโมทนาบุญ

เพราะบุญทั้งหลายสำเร็จด้วยการกระทำอนุโมทนา หมายถึง เมื่อเห็นคนอื่นทำบุญ ทำกุศลก็กล่าวคำว่า "สาธุ ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จขออนุโมทนาด้วย" ก็จะได้บุญไปด้วย เพราะเกิดความสุขกับการทำบุญของคนอื่น การได้สรรเสริญ ได้อนุโมทนา ได้ยกย่องคนอื่นที่ทำความดีจิตใจผู้อนุโมทนาก็จะพลอยมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น