กระแสน้ำกับเถาวัลย์

พุทธวจนะแห่งพุทธองค์

กระแสน้ำคือตัณหา
ไหลไปทุกหนทุกแห่ง

เถาวัลย์คือกิเลสก็ขึ้นรกไปทั่ว
เมื่อเห็นเถาวัลย์นั้นงอกงามแล้ว
พวกเธอจงตัดรากมันด้วยมีดคือปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น