ข้อบกพร่องที่ทำให้การเผยแพร่พุทธศาสนาไม่ค่อยได้ผล

สรุปสาเหตุหลัก ๆไว้ก่อน 3 ประการ
  1. มีความเข้าใจผิด ยึดเอาพิธีกรรมต่างๆ เป็นสาระของศาสนา
    โดยเห็นเป็นจริงเป็นจัง เป็นเรื่องสำคัญและดึงคนไปได้มาก ในทางที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยมี เมื่อมีการเข้าใจผิดแล้ว เป็นเหตุให้ปฏิบัติผิดต่อๆ กันไป
  2. ชาวพุทธฝ่ายฆราวาสส่วนมากยกเรื่องศาสนาให้เป็นเรื่องของพระสงฆ์และคนแก่
    พวกตนต้องทำมาหากินจึงไม่มีเวลาสำหรับศาสนา ฆราวาสเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท 4 จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้อย่างไร ที่สำคัญพุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่ตัวฆราวาสเองถ้าเผื่อเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์จริงๆ
  3. คำสอนของพระสงฆ์ไม่เป็นเอกภาพ
    ทำให้พุทธบริษัทสับสนว่าอะไรคือสิ่งถูก คนนี้ดึงไปทางตัดกรรม ทำให้ไม่ก้าวหน้า คนกลางก็ลำบากไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี ตนเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ต้องคอยเชื่อพระสงฆ์ ในขณะที่พระบางรูปสอนตรงแนวตามหลักของพุทธศาสนา แต่มีหลายพวกพยายามดึงพุทธบริษัท พุทธบริษัทเห็นว่าทางนี้ง่ายดี ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติเพียงแต่ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะได้เอง อาทิเรื่องการตัดกรรม มีเวรมีกรรมก็พากันไปตัดกรรม แต่คนก็เชื่อ เพราะสบายใจ
วศิน อินทสระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น