ย้อนรอยกฐินครั้งพุทธการ

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพงสนทนาธรรม กับ พิธีกร ไตรภพ ลิมปพัทธ์ และ ศันสนีย์ นาคพงศ์

ตั้งแต่โบราณกาลถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่ชาวพุทธจะได้ทำบุญ การทำบุญในสมันก่อน สมัยพุทธกาล  บุญกฐิน

กฐินมีความสำคัญอย่างไร เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร และเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ของแก่พระภิกษุซึ่งมีจีวรคร่ำคร่า เก่า หรือชำรุดแล้วและในการทำปีหนึ่งทำได้หนเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 แต่ใน 1 เดือนที่ว่าในการทอดกฐินที่วัดใดวัดหนึ่งก็ตาม วัดนั้นใน 1 ปีทำได้หนเดียว ต้องเสร็จภายใน 1 วัน ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ขึ้นอีก 1 ครั้ง เป็นพระวินัยที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น